Portrett lite sort_hvit-2.jpg

Torgeir H. Langva

Stilling: Partner/advokat

Arbeidsområder.: Strafferett, familie- arv og skifterett, konkurs- og insolvensbehandling, dødsboskifte, prosedyre

 

E-post:

torgeir.langva@advo.no

Telefon:  

+47 91 36 92 40 

+47 70 16 18 00

 

Torgeir Langva er fast forsvarer ved Møre og Romsdal lagsogn (Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett)
Leder for klagenemnda ved Høgskolen i Ålesund. Han har omfattende erfaring innen straffe- og sivilrettslig prosedyre for domstolene.

1996-          Partner Advokatfirmaet Engelsen DA
1987-1996   Advokat i kontorfellesskap i Ålesund
1985-1987   Dommerfullmektig ved Ålesund byrett
1983-1985   Advokatfullmektig hos kommuneadvokaten i Ålesund

1983 Cand. jur. Universitetet i Bergen