Portrett lite sort_hvit-2.jpg

Krister Øie Braute

Stilling:Partner/advokat 

Arbeidsområder: Tvisteløsning og prosedyre, fast eiendom, arbeidsrett, selskapsrett, entreprise, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, insolvens og restrukturering, strafferett, arve- og familierett , internasjonal handelsvoldgift.                             

e-post:

krister.oie.braute@advo.no

Telefon:  

+47 70 16 18 00

+47 93 03 80 92

 

Krister Øie Braute bistår næringslivsklienter og privatpersoner med strategisk juridisk rådgivning og tvisteløsning. Han arbeider innenfor et bredt fagfelt og har særlig erfaring fra arbeid med domstolene.

Han bistår også med utarbeidelse av kontrakter og privat tvisteløsning.

Braute har bred prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett, og fører jevnlig straffesaker og sivilsaker for domstolene, samt bistår klienter med utenrettslig tvisteløsning. Braute har også erfaring som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre tingrett.

Braute er også bostyrer for tingretten i konkurs- og dødsbo.

 

2016                      Partner, Advokatfirmaet Engelsen DA

2015-2016             Advokat Advokatfirmaet Krister Øie Braute AS

2012-2014             Dommerfullmektig, Søre Sunnmøre tingrett

2010-2012             Advokat, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange

2008-2010            Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Engelsen Seth Langva

2008                     Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Rekdal

 

 

2007                    Master i rettsvitenskap Universitetet i Oslo

2005-2006           Nordplus utvekslingsstudent ved Universitetet i København