Forretningsområder

Våre advokater har bred erfaring fra advokatvirksomhet, offentlig forvaltning og domstolene. Dette er noen av fagområdene vi har kompetanse innenfor:


 • Arverett
 • Barnevern
 • Barnefordeling
 • Entrepriser
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Offentlig rett
 • Samfunnskontakt

 

 • Selskapsrett
 • Verdipapirrett
 • Compliance og risikostyring
 • Arbeidsrett
 • Strafferett
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Avhending av eiendom
 • Utlendingsrett
 • Immaterialrett
 • Trygderett
 • Dødsbo
 • Konkurs og gjeldsforhandlinger
 • Prosedyre og voldgift
 • Trygderett
 • Husleierett