Forretningsområder

 

 • Arverett
 • Barnevern
 • Barnefordeling
 • Entrepriser
 • Erstatningsrett
 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Offentlig rett
 • Selskapsrett
 • Verdipapirrett
 • Compliance og risikostyring
 • Arbeidsrett
 • Strafferett
 • Skjønn og ekspropriasjon
 • Eiendomsmegling
 • Immaterialrett
 • Trygderett
 • Dødsbo
 • Konkurs og gjeldsforhandlinger
 • Prosedyre og voldgift
 • Husleierett
 • Utlendingsrett