dag.jpg

Dag Slinning Aarsæther

Stilling: Advokatfullmektig

Arbeidsområder.: Arbeidsrett,
avtalerett, erstatningsrett, immaterialrett, sosialrett,strafferett, trygderett

Kontaktinformasjon:

E-post:

dag@advo.no

Telefon:  

+47 40 07 16 00

+47 70 16 18 00

 

Dag har allsidig arbeidserfaring, blant annet fra saksbehandling i offentlig forvaltning, som skrivende journalist  og som frikjøpt hovedtillitsvalgt i statlig tariffområde.

Han har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2016, der han tok valgemner innen individuell arbeidsrett, kollektiv arbeidsrett og opphavsrett, og skrev masteroppgave om diskrimineringsvernet etter arbeidsmiljøloven.

Dag er nåværende medlem av tilsynsrådet for Kriminalomsorgen, og har også tidligere erfaring fra arbeid innen styrer, prosjekter, råd og utvalg.