dag.jpg

Dag Slinning Aarsæther

Stilling: Advokatfullmektig

Arbeidsområder.: Arbeidsrett,
avtalerett, erstatningsrett, immaterialrett, sosialrett,strafferett, trygderett

Kontaktinformasjon:

E-post:

dag@advo.no

Telefon:  

+47 40 07 16 00

+47 70 16 18 00

 

Dag har allsidig arbeidserfaring, blant annet fra saksbehandling i offentlig forvaltning, som skrivende journalist  og som frikjøpt hovedtillitsvalgt i statlig tariffområde.

Han har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2016, der han tok valgemner innen individuell arbeidsrett, kollektiv arbeidsrett og opphavsrett, og skrev masteroppgave om diskrimineringsvernet etter arbeidsmiljøloven.